O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Ialomita

Programul special de revalorizare in Slobozia

Pentru a veni în sprijinul asistenţilor medicali din O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Ialomiţa am insistat şi am reuşit ca, cursurile de revalorizare să poată fi efectuate şi la nivelul Şcolii Postliceale Sanitare Slobozia.

Informaţii suplimentare:

ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL SPECIAL DE REVALORIZARE A FORMĂRII INIŢIALE DE ASISTENT MEDICAL DOBÂNDITĂ ÎNAINTE DE 1 IANUARIE 2007

Perioada de înscriere 11 iulie – 01 septembrie 2016.

Dosarul de înscriere al candidatului va cuprinde:
a) fişa de înscriere a solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
b) copie certificat de naştere;
c) copie C.I./B.I.;
d) copie certificat de căsătorie (acolo unde este cazul);
e) copie de pe actul de studii;
f ) adeverinţă emisă de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România prin care se face dovada unei experienţe profesionale de 10 ani din ultimii 15 ani care preced începerea programului (pentru absolvenţii liceului sanitar plus curs de echivalare şcoală postliceală cu durata de 1 an);
g) dosar plic/cu şină
h) taxă de înscriere (100 lei), achitată la casieria Şcolii Postliceale Sanitare, Slobozia

Cursurile se vor desfăşura începând cu data de 1 octombrie 2016, după un orar care va fi stabilit, în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi, în zilele de sâmbătă şi duminică.

                               Copyright © 2014-2018 O.A.M.G.M.A.M.R. - Filiala Ialomiţa. Toate drepturile rezervate. Creat de Bogdan Emilian - Cornel