O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Ialomita

Precizări referitoare la cursurile de revalorizare

Prin cursurile de revalorizare prevăzute de Ordinul comun al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Ministrului Sănătăţii nr. 4.317/943/2014, avizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, formarea iniţială de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, devine conformă cu formarea prevăzută de Directiva 55/2013/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

În urma acestor cursuri, formarea asistenţilor medicali generalişti dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, va îndeplini cerinţele minime prevăzute de directiva europeană în vigoare, şi astfel se va facilita recunoaşterea automată a acestei calificări în Statele Membre UE, pe baza certificatului de revalorizare a competenţelor profesionale.

Precizări

Ca urmare a absolvirii cursurilor de revalorizare nu se va modifica nivelul diplomei obţinut iniţial;
Aceste cursuri de revalorizare nu sunt obligatorii pentru asistenţii medicali generalişti care îşi exercită profesia pe teritoriul României;
În urma absolvirii cursurilor de revalorizare, recunoaşterea în scopul exercitării profesiei în alte State Membre UE se va face automat, fără aplicarea măsurilor compensatorii (stagii de adaptare, teste de aptitudini, cursuri teoretice şi alte examene), aşa cum se procedează în prezent.

OAMGMAMR

                               Copyright © 2014-2017 O.A.M.G.M.A.M.R. - Filiala Ialomiţa. Toate drepturile rezervate. Creat de Bogdan Emilian - Cornel