O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Ialomita

Initiere

Pentru a putea exercita profesia de asistent medical generalist, moasa, asistent medical, detinatorii diplomelor cu acest titlu trebuie, conform OUG 144/2008, sa detina Certificat de membru eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania. Certificatul de membru este eliberat de Filialele Ordinului o singura data, in momentul inscrierii asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali in Ordin si se avizeaza apoi anual, in conditiile prevazute mai jos si pe baza dovezilor privind acumularea numarului de 30 de credite de educatie medicala continua stabilit de Consiliul National.
SECTIUNEA a 3-a din OUG 144/2008
Art.16:
(1) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care intrunesc conditiile prevazute la art. 1 exercita profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali, avizat anual. Avizul anual se acorda numai dupa incheierea asigurarii de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala, valabila pentru anul respectiv. Certificatul de membru este insotit de fisa de evidenta elaborata de Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
(2) Certificatul de membru se acorda pe baza urmatoarelor documente:
a) copia legalizata a documentelor de studii care atesta formarea in profesie;
b) declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 si 15;
c) certificatul de cazier judiciar;
d) certificatul de sanatate fizica si psihica.
(3) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania inscrie membrii sai in Registrul national unic al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania.

Certificatul de membru are următoarele calităţi:
– Conferă statutul de membru al OAMGMAMR,
– Asigură înregistrarea în Registrul Unic Naţional,
– Acordă numărul unic de înregistrare pentru fiecare asistent, număr unic pe viaţă.
– Este valabil pe întreg teritoriul României, indiferent de judeţul în care a fost eliberat.

Fişa de evidenţă a Certificatului de membru conţine date despre conduita profesională, dezvoltarea profesională şi asigurarea de malpraxis a posesorului.

Nici un asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical nu are dreptul să practice profesia fără a avea Certificatul de Membru vizat pe anul în curs.

După primirea Certificatului de membru, asistentul medical are obligaţia de a anunţa orice modificare survenită în datele cu care figurează în Registrul Naţional Unic al Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România:
1.Schimbarea numelui (căsătorie/divorţ),
2.Schimbarea domiciliului,
3.Modificarea gradului profesional (grad principal),
4.Schimbarea locului de muncă (pe baza adeverinţei de la noul loc de muncă)
5.Obţinerea unei licenţe, specialităţi, comptenţe

                               Copyright © 2014-2017 O.A.M.G.M.A.M.R. - Filiala Ialomiţa. Toate drepturile rezervate. Creat de Bogdan Emilian - Cornel